Prawo
Jak przebiega postępowanie komornicze?

Długi są wielkim problemem dla całej polskiej społeczności. Prawie każdy z nas ma na swoim koncie pożyczkę lub kredyt, który musi być spłacany każdego miesiąca. Osoby, które nie mają takiego zobowiązania mogą na przykład korzystać z karty kredytowej lub zaciągać w swoim banku debet, gdy nie starcza im pieniędzy na następny miesiąc. Takie rzeczy są problematyczne, bo narażają nas na potencjalne kłopoty. Dopóki wszystko się układa to jesteśmy w stanie spłacać takie zobowiązania i radzić sobie z tym bez większych problemów. Sytuacja może się mocno skomplikować wtedy, gdy stracimy pracę lub zaistnieją inne możliwości, które sprawią, że nie będziemy w stanie tak po prostu spłacać rat. Przez kilka miesięcy możemy co prawda skorzystać z tzw. wakacji kredytowych, ale po tym czasie znowu będziemy musieli wrócić do opłacania zobowiązania. Gdy dalej nie będziemy w stanie tego zrobić możemy zostać postawieni przed sądem. W takiej sytuacji możemy spodziewać się, że zaangażowany zostanie komornik, który będzie próbował ściągnąć od nas wierzytelność.

Zajmowanie mienia przez komornika

W takiej sytuacji będziemy musieli liczyć się z tym, że jest w stanie zająć nasze konto bankowe i wszystkie środki, które są na nim zgromadzone. Te pieniądze zostaną przeznaczone na spłatę wierzytelności. Jeżeli jednak zadłużenie będzie większe to w takiej sytuacji zajmowane będą nasze nieruchomości i oraz wartościowe rzeczy, które do nas należą np. samochody, elektronika itd. Zostaną one zajęte przez komornika i wystawione na aukcji. W niej może brać udział każda osoba, która nie ma ograniczonych zdolności prawych. Dla ludzi jest to duża atrakcja, ponieważ są w stanie kupić dobrej jakości sprzęt i wyposażenie za naprawdę mniejsze pieniądze niż zwykle. Dla komornika to szybki sposób na zdobycie pieniędzy, które następnie będzie można przekazać wierzycielowi. Musimy wiedzieć, że są takie rzeczy, które nie podlegają egzekucji. Do nich zaliczają się przede wszystkim te rzeczy, które pozwalają na godziwe życie i zapewniają minimum wygody w życiu.

Komornik działa przy sądzie rejonowym (sxc.hu)

Komornik działa przy sądzie rejonowym (sxc.hu)

Egzekucja komornicza

W czasie egzekucji komorniczej nie mogą zostać odebrane narzędzia, które służą nam np. do wykonywania pracy. Dzięki temu jesteśmy w stanie dalej zarabiać i w przyszłości nawet odbić się od dna. Nie mogą zostać odebrane nam też zwierzęta domowe np. psy czy koty. Niezależnie od tego jakiej są one rasy i jaka jest ich realna wartość. To samo dotyczy przyrządów higienicznych, podstawowych ubrań, stypendiów itd. Jeżeli mamy rodzinne pamiątki o dużej wartości to w niektórych przypadkach one również nie będą mogły zostać nam zajęte w toku postępowania. Pamiętajmy, że komornik Opole jest funkcjonariuszem publicznym, który tylko wykonuje swoją pracę. Działa on na mocy prawa i zajmuje wszystkie rzeczy na wyraźne polecenie sądu. Powinniśmy uszanować jego pracę, bo niestety zdarza się wiele sytuacji, gdy dłużnicy obrażają i wyżywają się na nim za swoje niepowodzenia. Winy w całej sytuacji powinniśmy szukać u siebie, bo to nasze decyzje sprawiły, że jesteśmy w takim a nie innym położeniu.

About the author

Related Post

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *