Warunki reklamacji

Klient może odstąpić od umowy – bez podawania przyczyny- w ciągu 14 dni od otrzymania towaru, składając nam pisemnie (za pomocą e-mail, formularza kontaktowego na naszej stronie, wysyłając pismo) oświadczenie o odstąpieniu od umowy. W takim przypadku Klient zobowiązany jest zwrócić nam produkt niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymał towar. Klient ponosi koszty zwrotu towaru oraz odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i jego funkcjonowania. Jeżeli Klient zmniejszy wartość produktu niewłaściwie go sprawdzając, mamy prawo ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami.

  1. Klient wysyła wadliwy produkt na swój koszt, przesyłką rejestrowaną(poleconą) na adres:

    Lubelski Antykwariat Naukowo-Kulturowy Schab Marcin
    ul. Wileńska 21, 20-603 Lublin

  2. Sprzedawca nie odbiera przesyłek wysłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

Pobierz formularz zwrotu